Energetika

Energetika je krevním oběhem státu. Spotřebu energie v Česku lze rozdělit přibližně následovně: výroba tepla 50%, výroba elektřiny 25%, energie potřebná na dopravu 25%. Zhruba polovina spotřeby energie jde tedy na vytápění, s pomocí druhé poloviny je konaná práce. V zájmu státu je, aby práce bylo vykonáno co nejvíce, protože ta přináší bohatství. Proto je důležité, aby bylo energie dostatek a aby byla levná.

Energetika je strategická záležitost, která jako jedna z hlavních věcí určuje nezávislost státu. Pokud stát není energeticky soběstačný a musí energii dovážet, stává se vydíratelným a za energii platí víc, než by platil při samozásobování.

Strategická není jen výroba energie, ale také její rozvod. To se týká především rozvodu elektřiny. Ten je v současné době v Česku oddělen od výroby. Toto oddělení bylo provedeno  pod záminkou vytvoření trhu s elektřinou. Ve skutečnosti byl ale cíl jiný a to vytvořit mezičlánek mezi výrobcem a spotřebitelem. To má za následek neopodstatněné zdražování. Politickou podporu si takové řešení našlo, protože politici si rádi "přivydělávají" v dozorčích radách polostátních podniků. Rozdělením ČEZu takových podniků vzniklo několik.

Nehledě na morální pozadí této věci, toto rozhodnutí bylo špatné jak z ekonomického, tak i ze strategického hlediska. Z ekonomického hlediska proto, že dochází ke zdražení energie, tedy primárního vstupu ovlivňujícího cenu všeho ostatního. Ze strategického hlediska je to špatně proto, že se stát vzdává kontroly nad rozvodnou sítí, čímž se stává rukojmím soukromých subjektů, hledících si především svého zisku.

U rozvodné sítě ovšem zisk na prvním místě nemá vůbec co dělat. U rozvodné sítě je nejdůležitější spolehlivost. To je ovšem v rozporu s filozofií podnikání. Soukromé firmy nebudou spolehlivost zvyšovat, protože to je nákladné, častěji budou síť přetěžovat a raději budou počítat s rizikem výpadku sítě, než včas investovat do její opravy.

Jako příklad si můžeme vzít USA. Tam jsou rozvodné sítě vybudovány soukromými subjekty, které šetřily, kde se dalo. A tak jsou tam dráty vysokého napětí vedeny na dřevěných kůlech, velmi časté jsou výpadky elektřiny, ještě častější požáry způsobené zkratem. [1], [2], [3]

U nás jsou sítě vybudovány státem a stále ještě v celkem slušném stavu. Do jejich oprav se však investuje málo. Pokud to tak zůstane, přijde doba, kdy budou výpadky častější, a pokud stát bude něco namítat, soukromé firmy ho požádají o "pomoc" na modernizaci své infrastruktury. Jinými slovy budou chtít, aby stát rozvodné soustavy opravil ze svého. To ovšem ztrácí logiku. Stát nemá investovat do soukromého majetku. Stát má na svém území vytvořit a stabilně provozovat infrastrukturu, která je páteří veškerého podnikání. Proto ji musí také kontrolovat a proto ji musí také vlastnit.

Výroba elektřiny je v současné době stále ještě převážně ve státních rukou a tak to musí zůstat. Místo zmiňované privatizace ČEZu by měl být ČEZ zestátněn úplně a tím také zrušena praxe vyplácení miliardových odměn jejímu vedení. Rozhodujícím se totiž stane "jak levně vyrobit" a ne "jak draze prodat".

Aby byla česká elektřina levná, musí být její výroba postavena na jaderné energetice, ta je totiž nejlevnější. Stavba větrných elektráren je neefektivní zbytečnost, která cenu energie zdražuje. Spalování biomasy je také drahé a kromě toho, že ničí úrodnou půdu, na které je biomasa pěstována, snižuje tím ještě osevní plochu pro potravinové komodity [4], což má za následek zdražování potravin.

Proto budeme prosazovat, aby v energetice byla na prvním místě její spolehlivost a na druhém místě její nízká cena. Stát má mít pod kontrolou jak hlavní výrobce elektřiny, tak především celou rozvodnou síť. Výroba elektřiny má být z větší části zajištěna jadernými elektrárnami. Má být dovoleno připojovat do rozvodné sítě soukromé elektrárny, ty ovšem musí podléhat centrálnímu řízení. Systém dotací na výrobu tzv. čisté energie musí být zrušen. Přechod k jaderným elektrárnám musí být spojen s odstavováním uhelných elektráren. Naše závislost na dovozu plynu a ropy musí být kompenzována novými technologiemi, především vývojem elektromobilů a zaváděním vytápění a ohřevu vody pomocí tepelných čerpadel a slunečních kolektorů.

8. červen 2010

Michal Klusáček


[1] http://www.novinky.cz/clanek/13494-americky-vypadek-elektriny-zacal-v-ohiu.html

[2] http://www.novinky.cz/clanek/157557-obamovi-zpestril-dovolenou-na-havaji-dvanactihodinovy-vypadek-proudu.html

[3] http://www.novinky.cz/clanek/13393-vypadek-energie-tezce-postihl-nejvetsi-automobilky.html

[4] http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5181&h=2&pl=49

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru