Facebook

Rozpočet Všestud

Rozpočet Všestud rok 2017

Všestudy hospodaří přibližně s 4 miliony korun ročně. Detailnější informace o rozpočtu naší obce naleznete zde. Naším cílem je především navýšit příjmy obecního rozpočtu z dotací, které obec může čerpat, a tyto prostředky použít na zvelební Všestud.

Co chceme vytvorit naleznete v našem programu níže.

Programové body 2018

Veřejná správa a hospodaření

Životní prostředí

 • Kompletní rekonstrukce obecního úřadu s ohledem na dotace
 • Digitalizace úřadu - aktualizace webové stánky
 • Umožnit provádět platby obci elektronicky (poplatek za psa, odpad, atd.)
 • Vytvořit funkční skupinu na sociální síti pro připomínky a události občanů
 • Efektivní úřad - flexibilně reagovat na potřeby občanů
 • Hospodárnost
 • Zajištění členství ve sdružení obcí našeho regionu - SESO, MAS
 • Oprava hasičské věže a zbrojnice
 • Občasník - Obecní noviny vydávané občasně
 • Úprava a výsadba nových dřevin a keřů
 • Vytvoření cestiček v parcích
 • Osazení nových laviček v parcích
 • Vyčištění a úprava odtokových kanálů
 • Vyčištění rybníka a zpevnění stran
 • Zamezení dalšímu prosakování spodní vody u silnice u zahrádek
 • Rekonstrukce, popř. výstavba nové ČOV
 • Zajištění směrného kontejneru na celou sezónu
 • Zajištění pravidelného svozu kontejnerů s tříděným odpadem
 • Zajištění popelnic v obci (zrušení pytlů)

Územní rozvoj a infrastruktura

Život v obci

 • Oprava obecních komunikací
 • Výstavba obchvatu obce pro zemědělské stroje
 • Oprava autobusové zastávky (přidat osvětlení)
 • Zajištění pozemků pro výstavbu nových domů
 • Oprava hřbitovní zdi, úprava hřbitovní zeleně
 • Koupě, oprava, pronájem nebo výstavba kulturního domu
 • Výstavba univerzálního sportoviště
 • Výstava cyklostezky a napojení na okolní cyklostezky
 • Realizace každoročních aktivit (obecní ples, kolektivní cvičení, akce pro děti, sportovní turnaje pro dospělé, atd.)
 • Rekonstrukce osvětlení, výměna za LED (úspora energie)
 • Osazení kamerového systému v celé obci
 • Zajištění prodejny v obci

Plán rozvoje obce je možné si prohlédnout také zde.

Miloslav Čermák

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu Elektro a celý život se věnuji správě a údržbě výpočetní a kancelářské techniky. Má práce je i mým koníčkem. K zálibám patří cestování, Via Ferraty a manuální práce. Mým cílem je naslouchat lidem v obci a rozhýbat život v naší malé, ale krásné vesničce. Rád bych pomohl získat finanční prostředky z Evropských fondů, které pomohou naše okolí zvelebit, zrekonstruovat, zlepšit. V každé obci je co modernizovat a zlepšovat a u nás obzvlášť.

Kandidátka

Miloslav Čermák

Miloslav Čermák

48 let,  BEZPP

Všestudy

Bc. Tereza Matlochová

Bc. Tereza Matlochová

32 let,  BEZPP

Všestudy

Pavel Podmanický

Pavel Podmanický

58 let,  ČSNS

Všestudy

Jiří Szybakowski

Jiří Szybakowski

42 let,  BEZPP

Všestudy

Mgr. Monika Bláhová

Mgr. Monika Bláhová

52 let,  BEZPP

Všestudy

Mgr. Věra Slezáková

Mgr. Věra Slezáková

75 let,  BEZPP

Všestudy

Hana Hrošková

Hana Hrošková

54 let,  BEZPP

Všestudy

Pavel Podmanický

Jsem středoškolák, který pracuje ve stavebnictví jako technik. K mým zálibám patří především rekreační sport (míčové hry), rád sleduji různé naučné a cestopisné filmy. Kdybych si mohl vybrat místo a dobu kde bych se měl znovu narodit, tak by to bylo v okolí velkých kanadských jezer kolem roku 1400.

Do politiky vstupuji s jediným cílem - zkusit přispět svým chováním k tomu, aby svět byl lepší pro život všech bytostí a chci lidem vysvětlovat, že bojovat proti zlu je potřeba vždy a všude.

Pro zlepšení našich životů není potřeba vymýšlet nějaké složité „procesy“, stačí aplikovat osvědčené systémy, které fungují jinde a přenést je do našich podmínek. Vyberme si to dobré, co funguje a to špatné „zahoďme“. Člověk by se měl učit z historie a ze svého okolí čerpat to dobré, stačí jen používat „selský rozum“ a naslouchat svému srdci.

„Dobrý člověk se bude bránit zlému systému celou svou duší.“
„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“
(Mahátma Gándhí)

KONTAKTUJTE NÁS

Nahoru