Než zvolíme Karla...

Sledoval jsem předvolební prezidentskou kampaň velmi bedlivě a rád bych obrátil Vaši pozornost na jednu nenápadnou věc a sice, že před druhým kolem si vyzvedl svůj volební průkaz rekordní počet voličů. Určitě se dá očekávat, že volební účast bude nadprůměrná a určitě se dá očekávat, že i počet vydaných volebních průkazů bude vysoký. Ale není 700 tisíc přeci jen trochu moc? A tak jsem si vzpomněl na známou Stalinovu hlášku: "Není důležité jak se volilo, ale jak se to sečetlo."

Jak u nás vůbec volby probíhají? Volí se ve volebních okrscích, kde ve volební komisi mohou být zástupci stran nebo kandidátů účastnících se voleb, kteří následně vzájemně dohlížejí na správné sečtení hlasů za okrsek. Potud vše v pořádku. Zástupci jednotlivých proti sobě stojících stran kontrolují, že se nepodvádí. Pak však následuje něco, co by nám v dnešní korupční a zlodějské době mělo být podezřelé. Hlasy sečtené za okrsky jsou už bez žádné další kontroly odesílány do Českého statistického úřadu, kde jsou sečteny. To, jak jsou sečteny, není už vůbec nijak kontrolováno. Pokud se v celé státní správě podvádí a krade, myslí si snad někdo, že na statistickém úřadě tomu tak být nikdy nemůže? Notabene, když jejím dlouholetým předsedou byl Jan Fišer, který po moci přímo bažil? Téma kontroly hlasování a vůbec volebního systému se pro následující volební období musí stát tématem číslo jedna.

Co se týká prezidentských voleb, osobně neuznávám postoj "nejít volit", přestože ani s jedním kandidátem nejsem spokojen. V řadě věcí se Zemanem bytostně nesouhlasím. Je mi cizí jeho kladný postoj k evropské federalizaci a jsem proti zavedení Eura. Ovšem, mám kvůli tomu volit Karla Schwarzenberga, když chce to samé? Musím proto začít na misku vah přihazovat další důležité věci. U Zemana mám téměř jistotu, že do debaty o rozšíření Temelína nezatáhne Rakousko. U Schwarzenberga mám také jistotu, ovšem opačnou. Dále nesouhlasím s umístěním amerického radaru na našem území, což Schwarzenberg prosazoval. Se Zemanem se shoduji ve výkladu dějin po druhé světové válce. Se Schwarzenbergem naopak nikdy souhlasit nebudu.

Schwarzenbergovo přirovnání Dr. Edvarda Beneše k válečnému zločinci bylo pro mě však zásadní. Ukázalo to velmi jasně, jak Schwarzenberg přemýšlí a jak měří dvojím metrem. Když totiž navazoval a podporoval kontakty s Kosovem, v jehož vedení jsou teroristé a zločinci par excellence, tak o žádném Haagském tribunálu nemluvil. Osobně je mi velmi protivné současné překrucování dějin, a věčné vyviňování nacistického Německa z odpovědnosti za hrůzy 2. světové války a snaha najít kolaboranty i v napadených zemích (vždy to je možné) a na základě toho prohlásit: "Vidíte! Nejenom my, ale také vy!" To nejsou neškodní historikové, ale politici, kteří tuto "debatu" rozpoutávají. Na jednu stranu tito lidé říkají "nejsme pro kolektivní vinu", na druhou stranu, když najdou jednoho zločince v našich řadách, říkají "všichni jste vinni!". Karel Schwarzenberg je pro mě tváří tohoto hnutí. Pokud přistoupíme na tuto hru, tak na jejím začátku bude uznání naší viny a na jejím konci pak trest, ve formě finančních kompenzací. Že to není možné, že říkali, že po nás nic chtít nebudou? A co potom říci na to, že po první církevní restituci na začátku devadesátých let kardinál Tomášek prohlásil, že další nároky církev nevznese?

Co říci závěrem? Nechci, aby měl Miroslav Kalousek na hradě svého člověka. Jdu volit Miloše Zemana.

25. leden 2013
Michal Klusáček
předseda ČSNS
Fotolicence 1
Fotolicence 2

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru