Proč neexistuje pouze jedna ČSNS?

ČSNS2005 je sesterskou stranou ČSNS. ČSNS2005 se od ČSNS oddělila v roce 2006 kvůli insolvenčnímu řízení, které proti ní probíhalo. V budoucnu je v plánu opětovné splynutí těchto dvou stran.

Uvědomujeme si, že toto rozdvojení je pro voliče matoucí. ČSNS a ČSNS2005 spolu spolupracují ve volbách, na místní i celostátní úrovni a prakticky koordinují své kroky. Logickým vyústěním této spolupráce je tato společná webová prezentace pro komunální úroveň. Chceme tímto krokem vnést jasno do toho, že ČSNS a ČSNS2005 na komunální úrovni jedno jest.

Kromě ČSNS a ČSNS2005 existuje také Československá strana socialistická, kterou založili vystoupivší členové ČSNS v roce 1993. Tato strana je aktivní pouze v Přerově.

V závěru roku 2011 založil Jiří Paroubek stranu LEV21. Při ustavujícím sjezdu této nové strany ČSNS protestovala proti tomu, že se LEV21 snaží vytvářet dojem pokračovatele předválečné ČSNS. Protestovali jsme také proti tomu, že LEV21 medializoval národně sociální politiku jako politiku, která je čistě levicová podporující naše setrvání v EU a NATO. S touto stranou nespolupracujeme a nepovažujeme ji za stranu, která rozvíjí národně sociální politiku.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru