Program ČSNS pro Liberecký kraj 2012

Těžištěm programu ČSNS (nejen v Libereckém kraji) je řešení nezaměstnanosti. Přicházíme s návrhem, aby služby a investice, které kraj provádí ve veřejném zájmu a za veřejné peníze, byly prováděny především "Krajskými veřejnými společnostmi" - společnostmi, které budou ze 100% vlastněny krajem a které budou přednostně zaměstnávat nezaměstnané. Založením a provozováním takových společností se bude řešit nejen nezaměstnanost, ale také korupce.

V současné době se na veřejné zakázky vypisují výběrová řízení. Tato řízení jsou zdrojem korupce. To v dnešní době už ani není třeba opakovat. "Spřízeněný" úředník vždy vybere firmu, kterou vybrat má. Protože kraj nemá srovnání a protože ani nedisponuje vlastními kapacitami, je odkázán na tyto gangsterské praktiky, kdy na jedné straně se obohacuje úředník a jemu zpřízněná firma a na straně druhé jsou ochuzování všichni ostatní. Tento vyděračský systém je dobře zaběhnutý a změnit se dá pouze zákonnou úpravou (což je nyní, vzhledem k tomu, že ministrem financí je Kalousek, nemožné) nebo tím, že budou zakládány společnosti, jejímž prvoplánovým cílem nebude vytvářet zisk a jejichž nabídkové ceny budou dány pouze výší vlastních nákladů. Takové společnosti může zakládat kraj.

Po založení "Krajských veřejných společností" se taková společnost vždy bude účastnit výběrového řízení na veřejnou zakázku (pokud bude vypsané) a cenou tuto zakázku ve většině případů vždy získá. 

Konkrétně se zasadíme o vznik "Krajské veřejná stavební společnosti", která bude mít v počátku na starosti především liniové stavby na území kraje. 

Jiné "Krajské veřejné společnosti" musí vzniknout pro spravování počítačových systémů kraje a škol (odpadnou úplatky u "zavádění internetu do škol apod.") nebo pro úklid města a komunálního odpadu atd. 

Skrze tyto společnosti chceme řešit i sociální problémy kraje. Nebudeme nikomu slibovat zvýšení sociálních dávek, raději budeme vytvářet pracovní místa budováním infrastruktury a tím přispějeme i k povzbuzení soukromého sektoru a zlevníme tím i státní správu jako takovou.

Kromě toho je pro nás důležitým bodem programu školství a tělovýchova. Chceme znovuvybudovat síť jeslí a mateřských škol, které budou bezplatné, chceme znovu zavést jídelny na každé škole a zakázat v nich stravovací automaty. Rovněž požadujeme, aby kraj, podporoval tělovýchovné jednoty a to jak technicky, tak i finančně. Ke zkvalitnění školství dojde tehdy, pokud se unifikuje, tedy převede se znovu z krajů na stát. V dopravě budeme prosazovat vybudování dálnice Liberec - Nový Bor - Děčín.

Proč nás volit ve 3 bodech:

Dáme lidem práci - postavíme dálnici
Snížíme korupční prostředí
Zavedeme bezplatné jesle a mateřské školy


Co budeme dále prosazovat:

1. Rozpočet a nezaměstnanost
- vyrovnaný rozpočet;
- založení "Krajské veřejné stavební společnosti";
- založení "Krajské veřejné IT společnosti";
- založení "Krajské veřejné úklidové společnosti";

2. školství
- znovuvybudování sítě jeslí a mateřských škol;
- znovuzavedení školních jídelen, ve kterých se bude vařit a ne jen ohřívat;
- zákaz stravovacích automatů na školách a v jejich okolí;
- technická a finanční podpora kraje tělovýchovným jednotám;
- unifikaci vzdělávacího systému převedením z kraje na stát;

3. Doprava
- vybudování dálnice Liberec – Nový Bor - Děčín;
- zachování stávajících železničních a autobusových spojů;

4. Zdravotnictví
- zákaz privatizace nemocnic a poliklinik;
- rozkrytí úplácení mezi lékaři a farmaceutickými firmami.


Představení programu v Politickém spektru: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10379554637-politicke-spektrum-krajske-volby-2012/212411033150002-liberecky-kraj/video/

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru