Výsledky 36. mimořádného sjezdu ČSNS

Na 36. mimořádném sjezdu ČSNS, který proběhl 19. května 2013 v Praze, byly schváleny nové stanovy, které zároveň obsahují programové cíle ČSNS. Dále byl podle nových stanov dovolen výkonný orgán strany - Předsednictvo a navolen kontrolní orgán strany - Kontrolní a rozhodčí komise.

Předsednictvo ČSNS:

Ing. Michal Klusáček - předseda strany
Karel Doskočil - člen
Pavel Horst Gallischek - člen
Bc. Eliška Marková - členka

Kontrolní a rozhodčí komise ČSNS:

Radovan Vilím - předseda
Miroslav Brázdil - člen
Ing. Jakub Vaněk - člen

Sjezd dále jedním ze svých usnesení uložil všem členům ČSNS, aby při oficiální komunikaci nepoužívali 15 let starou a uměle vytvořenou formulaci popřevratových politiků: „Češi, Moravané a Slezané", a aby používali pouze slovo „Češi". Jmenovitým uváděním obyvatel Moravy a Slezska tak, že vzniká dojem, že na českém území žijí 3 národy, vnímá sjezd ČSNS jako škodlivý podrývající státní jednotu a usilující o oslabení české svrchovanosti.

Stanovy ČSNS:

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

© 2024 Česká strana národně sociální | Webdesign viasors.com