Elektromobily versus spalovací motory

Chceme zde vysvětlit zpátečníkům, genderovým a environmentálním vědcům náš pohled na elektromobily. Štvou nás totiž lidé, kteří se na elektroauta dívají způsobem "to jste jen přesunuli zdroj exhalací jinam - stejně musíte něco spálit, aby to jelo" nebo "kdyby to měl každý, musela by se stavět nová elektrárna".

Tak jsme zjistili, kolik za rok spotřebujeme nafty a benzinu (určitě ne vše jde do aut, s naftou se dá i topit). Budeme v našem výpočtu však trochu zjednodušovat a počítat, že se vše spálí v autech. Spočítáme z toho, jakému stálému výkonu elektřiny to odpovídá. Vyjde nám, že žádné nové elektrárny stavět nemusíme, výkon zde už máme.

Posuďte sami:

B=7.3e9*1e-3*.37 # za rok 2007 benzin [m^3/rok]
N=7.3e9*1e-3*(1-.37) # nafta

https://auto.idnes.cz/prumerny-cech-spotrebuje-rocne-705-litru-benzinu-a-nafty-pi4-/automoto.aspx?c=A070619_180535_automoto_fdv

B=2.09e6 # za rok 2016
N=5.39e6 #

http://www.denik.cz/ekonomika/spotreba-pohonnych-hmot-v-cesku-loni-mezirocne-vzrostla-20160302.html

Bkg=B*725 # přenásobení hustotou [kg/m^3]
Nkg=N*840
E=41.9e6*Nkg + 42.7e6*Bkg #[J] výhřevnost https://www.autorevue.cz/cas-elektromobilu-jeste-neprisel_1
rok=3600*24*365.25 # [s]
P=E/rok # staly vykon [W]
pr P/1e9 # [GW]

7.77887455002915 GW # staly vykon (2007)
8.06169084467767 GW # staly vykon (2016)

Při 3x lepší účinnosti elektroaut je potřeba stálý výkon 2.6 GW navic (2.7 GW).

Kdyby se nabíjelo jen 8 hodin v noci, tak by to bralo 7.8 GW (8.1 GW), což by stále mohl být přebytek v síti. Správně bychom měli ještě započítat ztráty v rozvodné síti, ale ty jsou u nás do 7 % v závislosti na vzdálenosti od zdroje, takže je zanedbáváme.


Instalovaný výkon českých elektráren:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O_pN8AYCxT0J:https://www.topsrovnani.cz/aktuality/energie-v-cr-kolik-vyrabime-elektriny-a-jakou-mame-spotrebu%2Binstalovany+vykon+elektraren+v+CR&hl=cs&gbv=1&ct=clnk

Když odečteme obnovitelné zdroje, které typicky dávají zlomek instalovaného výkonu, a přečerpávací zdroje, které jen akumulují, tak pořád máme:

typ elektrárny instalovaný výkon [GW] podíl [%] 
parní (uhelná) 10.644 51.9
jaderná 4.040 19.7
vodní 1.069 5.2
plynová 0.750 3.7
paroplynová 0.521 2.5
Celkem 17.024 83


Kolísání spotřeby během roku a dnů:

Jak je vidět z grafů, spotřeba zřídkakdy dosáhne 11.5 GW. Můžeme vyrobit 17 GW, takže 2.7 GW jako náhrada za naftu se tam vždy vejde, s výhodou se dá část rozprostřít do nočních hodin nebo do času, kdy zrovna běží sluneční a větrné elektrárny.


Vlastně by se tam rozprostřeně vešlo i těch 7.8 GW (kdybychom chtěli nahradit veškerá fosilní paliva bez přihlédnutí k lepší účinnosti elektromotrů). Na druhou stranu, síť musí být trochu redundantní, aby bylo možné elektrárny odstavovat a opravovat, takže v tomto druhém maximalistickém případě by se už asi něco stavět muselo. ČSNS však propaguje dostavbu JE Temelín a vybudování dalších dvou jaderných elektráren, ale to patří do jiné sekce.

I tak ale postavit elektrárnu trvá srovnatelně s obměnou vozového parku, takže ani zde by se žádný šok nekonal.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru