Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))

Výběr:

  • žádá evropské politické strany, jakož i parlamenty aby podporovaly iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu
  • zavedením měsíců černošské historie
  • podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích
  • žádá Komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie;
  • aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov; aby učitelé byli pro tento úkol náležitě vyškoleni a dokázali se vypořádat s různorodostí v učebně
  • žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU
  • žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu

Stručná ochutnávka z materiálu EP, přijatý text 26. 3. 2019, celý text zde.

ČSNS jde do eurovoleb v koalici s Patrioty ČR

Společná kandidátka ČSNS a Patriotů ČR se jmenuje PATRIOTI PRO NEUTRALITU. Jedničkou kandidátky je Jiří Vítek, místostarosta Praha 8 a předseda Patriotů ČR. Dvojkou kandidátky je za ČSNS Dagmar Krylová, zakladatelka a předsedkyně Klubu labužnických pohodářů z.s., který v malých obcích v klubovnách udržuje společenský život.

Celou kandidátku si můžete prohlédnout zde.

Německo fakticky legalizovalo dětské sňatky

Nový zákon zakazující dětská manželství byl prohlášen za protiústavní.

Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH) vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou (Grundgesetz).

Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě - podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

Zdroj

Zemřel Pavel Podmanický

Včera, 5. 2. 2019, zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí Pavel Podmanický. Pavel byl členem Kontrolní a rozhodčí komise ČSNS, zastupitelem Všestud za ČSNS, ale hlavě to byl čestný, pracovitý, poctivý a dobrý člověk.

 Pavel Podmanický

Čest jeho památce! Nezapomeneme!

Politické spektrum o zprávě BIS s předsedou ČSNS

Tématem byla kontroverzní výroční zpráva BIS za rok 2017. Odkaz na video zde.

Angela Merkel, 21.11.2018 - "Národní státy dnes musí být připraveny odevzdat suverenitu"

Německo:

„Nationalstaaten sollten heute bereit sein, Souveränität abzugeben“

"Národní státy dnes musí být připraveny odevzdat suverenitu"

řekla Angela Merkelová ve středu 21. 11. 2018 při akci v nadaci Konráda Adenauera na téma  "Parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou" v Berlíně. "Ale to přirozeně řádným postupem", připustila Merkelová. Je příznačné, že tomuto jen těžko uvěřitelnému prohlášení Merkelové sekundoval francouzský prezident Macron.

Co myslí tím řádným postupem, není těžké domyslet, vzhledem k tomu, že Německo podepíše globální pakt o migraci. Suverenita má být samozřejmě odevzdána odnárodněnému evropskému superstátu. Plán na vytvoření etnicky, kulturně a jazykově vykořeněné masy novoevropanů bez historie už není konspirační teorií, ale oficiální realitou.

Zdroj: www.welt.de, zvedavec.org

OSN rozdává migrantům platební karty, mobily a peníze - platí jim cesty do EU

OSN již před časem změnilo svou strategii místo, humanitární pomoci rozdává migrantům peníze, bez jakékoli kontroly. Může tak ovlivnit velké množství lidí a poslat je na cestu do Evropy i do USA. OSN UNHCR a jeho neziskovky rovněž migranty vybavují mobily. Peníze dostávají migranti buď přes mobily (Mobile Money) nebo je OSN ještě vybaví platebními kartami. OSN UNHCR, OSN Světová banka a Soros investují do širokopásmového připojení pro migranty. Náklady na provoz OSN a jeho desítek organizací včetně Světové banky, Světové zdravotnické organizace, MMF a dalších, náklady na mobily a peníze pro migranty hradí především EU. Protože USA, které byly největším plátcem za Obamy,  se pod vedením Trumpa z plateb OSN stahují.

OSN UNHCR spolupracuje s neziskovkami na vyhledávání migrantů pro přesídlení.  Neziskovky s migrantem vyplní papír nebo dotazník v notebooku a potom rozhodnou, zda je vhodný pro přesídlení. Vycházejí jen z toho, co jim migrant napovídá - dotazník z roku 2015. 

přejato ze www.zvedavec.org

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Adresa: Kotorská 1572/18, 140 00 Praha 4

Kontakt
Nahoru