Dokaž, že jsi nevinen

Do poslanecké sněmovny jde návrh zpřísnění antidiskriminačního zákona. Převracel by kompletně důkazní břemeno a umožňoval neziskovkám hromadné žaloby bez konkrétních poškozených.

Pokud sdílíte základní přesvědčení, že princip „dokaž svoji nevinu“ je sviňárna už ze své podstaty, přečtěte si celý článek Mariana Kechlibara, který naleznete zde.

Úplné zničení našeho průmyslu! Budeme pak tancovat Číňanům v kostýmu Krtečka?

Mládež každý pátek stávkuje za klima a šestnáctiletá švédská školačka Greta Thunbergová se stala celebritou, kterou celý svět přijímá naprosto nekriticky. Vědec a spisovatel Marian Kechlibar také ironicky okomentoval představy liberálních intelektuálů, že devastace životního prostředí je vinou arogantních mužů středního a vyššího věku. Rozebírá též utopické sny Zelených, že jejich ekologické sny nakonec budou výhodné i ekonomicky.

Celý článek naleznete zde.

Výroční finanční zpráva + vylosované číslo u eurovoleb

Za rok 2018 jsme podali úplnou Výroční finanční zprávu, kterou je možné si prohlédnout zde. Výroční finanční zpráva za rok 2017 se nachází zde.

V letošních eurovolbách bude mít naše koalice s Patritoty ČR číslo 17. Koalice nese název PATRIOTI PRO NEUTRALITU.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))

Výběr:

  • žádá evropské politické strany, jakož i parlamenty aby podporovaly iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu
  • zavedením měsíců černošské historie
  • podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích
  • žádá Komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie;
  • aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov; aby učitelé byli pro tento úkol náležitě vyškoleni a dokázali se vypořádat s různorodostí v učebně
  • žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU
  • žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu

Stručná ochutnávka z materiálu EP, přijatý text 26. 3. 2019, celý text zde.

ČSNS jde do eurovoleb v koalici s Patrioty ČR

Společná kandidátka ČSNS a Patriotů ČR se jmenuje PATRIOTI PRO NEUTRALITU. Jedničkou kandidátky je Jiří Vítek, místostarosta Praha 8 a předseda Patriotů ČR. Dvojkou kandidátky je za ČSNS Dagmar Krylová, zakladatelka a předsedkyně Klubu labužnických pohodářů z.s., který v malých obcích v klubovnách udržuje společenský život.

Celou kandidátku si můžete prohlédnout zde.

Německo fakticky legalizovalo dětské sňatky

Nový zákon zakazující dětská manželství byl prohlášen za protiústavní.

Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH) vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou (Grundgesetz).

Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě - podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

Zdroj

Zemřel Pavel Podmanický

Včera, 5. 2. 2019, zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí Pavel Podmanický. Pavel byl členem Kontrolní a rozhodčí komise ČSNS, zastupitelem Všestud za ČSNS, ale hlavě to byl čestný, pracovitý, poctivý a dobrý člověk.

 Pavel Podmanický

Čest jeho památce! Nezapomeneme!

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: info@csns.cz

Kontakt
Nahoru